קול קורא: מתחילה מחקר חדש על אי-הורות בגילים מבוגרים ובזיקנה

20 12 2018

אחרי תקופה של "מנוחה" הגיע הרגע להמשיך.

* אם את/ה בגיל 60 ומעלה ואינך הורה*
* אם את/ה מכיר/ה מישהי או מישהו שהם בני 60 ומעלה שאינם הורים*
שיהיו מעוניינות/ים לשוחח עמי למען המחקר –
אשמח ביותר שתפנו אליי ב-orna.donath@gmail.com.
אני נותנת מילתי שכל הפרטים האישיים יישארו חסויים, ובנוסף – ניתן יהיה לקבל את תמלול השיחה כדי לוודא פעם נוספת שלא נאמר דבר שכלפיו מורגשת חרטה בדיעבד.
הפנייה מופנית לאנשים שאינם הורים מכל הקבוצות החברתיות באשר הן (למי שאינן/ם יהודים, ליהודיות/ים; למי שאינן חיות/ים בזוגיות ולמי שכן; למי שחיות בזוגיות שאינה הטרוסקסואלית/הטרונורמטיבית ולמי שכן בכזו; בכל מעמד כלכלי, בכל זהות אתנית ודתית ומכל זהות מגדרית שהיא).

(*) הדרכים לאי-הורות הנן רבות רבות. חלקן בלית-ברירה (לאור בעיות בפריון לדוגמא), חלקן במכוון וביודעין, וחלקן מצויות על קו הרצף שבין לבין.
הפנייה מופנית למי שמבחינתן/ם הייתה ברירה ושהיו להן/ם אפשרויות להפוך להורים – אולם הם אינם הורים.

תודה גדולה מראש על כל קשר שייווצר,
אורנה.